חומר למחשבה

כהמשך למאמר הקודם בנושא “דת ” רציתי להעלות מס’ נקודות למחשבה:

בסוף המאמר הזכרתי את נושא  הפיתויים שיש לבני האדם ,

לראש האנושי קימים מגוון רחב של פיתויים כגון : אוכל , מיני משקאות ,כסף, הנאות וכן משיכה פיזית בן גבר לאישה , פיתויים אילו ועוד קיימים אצל האדם לעיתים גם כחלק מאופיו , תכונותיו ומעשיו .

הראש האנושי הובדל מין הבהמה בכך שיש לאדם שכל אשר בעזרתו מבין שהכול בעיתו ובזמנו ומאפשר לאדם לשלוט בצריכיו וכך לכבד את עצמו .

לעיתים אנו שוחכים מעט כי אדם באשר הוא נולד עם כל האהבות והפיתויים מאין אילו כאשר חלקם נחוצים לו יותר וחלקם פחות . אז מדוע כאשר אנו מבחינים באדם השומר מצוות מתנהג בצורה אחרת ,שונה ממה ש”אנו ” מצפים ממנו אז אנו מרימים גבה ? האם הוא לא אדם מין השורה ? האם אין לו את אותם הרצונות והצרכים כמו לכל אדם ? אז כן הוא אדם ככול האדם אך מאחר והוא משתדל כל כך להיות מובדל מכולם בקיום ושמירת מצוותיו ומדקדק בהם קלה כבחמורה נראה בעיננו כל פספוס קטן כעוול גדול . אנו צריכים להבין שלטעות זה  דבר אנושי אלוקים ידע שכאשר יברא בעולמו אדם הוא גם יעשה טעיות ואולי אפילו גם פשעים אך בכל זאת השאיר את זכות הבחירה בידו על מנת שיוכל הוא האדם לבחור לעצמו את ההתנהלות בחייו .

פיתוי ותאוה הן לא צמד מילים גסות הן חלק מהצרכים האנושיים אך יש לשלוט בהן בתבונה מאחר וכל פיתוי שיש לאדם ,טוב שיבוא במינון הנכון עבורו .

לעינין נוסף : אנו חיים בעולם שהוא גשמי , גופינו הוא מחומר גשמי אנו אוכלים על מנת לקיים את גופינו הגשמי , עובדים על מנת להרוויח מעט כסף לקנות את האוכל עבור הקיום הגשמי . לנו כבני אדם אין צורך להתכחש לכך ולכן כל אחד יכול ללכת בדרכו הוא אך עליו להבין כי לעולם הזה יש גם חוקי התנהלות משל עצמו , כשם שברור לי שממעט מזון ומים מחזיקים ומקיימים את הגוף הפיזי שלנו כך ברור לי שלולי עבודה לא יהיה לי פרנסה ולולי צבא לא תהיה הגנה למדינה שלנו , כן  אני כן מאמינה שהפרנסה היא משמים וכן שאלוקים הוא זה שהכול ממנו ורק הוא יכול להגן על עמו אך עדין כל מה שאנו עושים הוא בגדר השתדלות והשתדלות זו היא חובה , אין אנו יכולים לסמוך על הנס שיציל אותנו , מי שלא מאמין בעצמו ומשתדל לעזור לעצמו אלוקים לא עוזר לו. אין כל סתירה  בין קו מחשבה יהודי רוחני  לעצם המציאות הגשמית שאנו חיים בה.

חושבים אחרת ? אשמח לשמוע את דעתכם על הדברים האמורים .

  

עלינו rotem