סליחה

תקופה של סוף שנה ושנה חדשה שנכנסת, ימי דין קרבים ובאים… יום כיפורים!!!

ימים ראשונים של תחילת שנה ריח של התחדשות באוויר, כולם בהכנות לקראת החגים, מסדרים ומנקים בחוץ וגם בפנים, ממהרים לשנות ולהסיר את הפגמים , לקבל את השנה החדשה עם התחלה חדשה , נפרדים ממה שהיה ומבקשים …סליחה.

אנו מפשפשים במעשינו , נזכרים באירועים  שקרו ורוצים לתקן ונגשים לבקש סליחה מחברינו וקרובינו ומחליטים שלא חוזרים על טעיות אלו בשנית.

ימי הדין והסליחה הם ימים מיוחדים, מיועדים הם לכולם – כל מי שרוצה לתקן את דרכיו.

בימים אילו שערי השמים פתוחים וידו של אלוקים פשוטה לקבל שבים.

אילו שבים ? כל מי שהגיע למסקנה שיש לעשות שינוי כל מי שרוצה להתחרט, בכל המישורים ובכל הרבדים, בין עם נעשו אל מול האלוקים ובין אם בן אדם לחברו .

יהודי הארץ והעולם  גם אילו שלא קרובים לדרך האלוקים עוצרים ליום אחד ממלכתם ועיסוקיהם, לא אוכלים ולא שותים ומתרכזים ביום הקדוש והנורא , הרחובות שקטים רק קולותיהם של ילדים קטנים נשמעים, אין מכוניות אשר יפרו את השקט, כולם מרוכזים במטרה אחת בקשת הסליחה והרחמים מאביהם שבמרומים.

בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום ביהודים מכל גווני הקשת כולם מתכנסים לבקש רחמים, עטופים בטליתות, זועקים בקולי קולות ומבקשים ומתחננים לכפרה ושנה טובה.

יום כיפור 2013 בית הכנסת בו הייתי מלא מפה אל פה (רובם אנשים שלא שומרים מסורת)  עומדים צפופים בטליתות , הנה עוד כמה דקות קולו של השופר ישמע והעם ידע כי אלוקים הקשיב ושמע.

 כמה דקות אחרונות בתפילת נעילה הרב אומר את הפסוקים האחרונים טרם סגירתם של שערי השמיים.

הרב אומר והקהל חוזר אחריו בקול גדול:  ” ה הוא האלוקים”,  “שמע ישראל… ה’ אחד”  הפסוקים יצאו ברורים מגרונם של עשרות מתפללים ,הרגשתי כי … רק ככה אנחנו יכולים, כולם יחד, הרגשתי כי אלוקים לא יכול לעמוד מנגד ולסרב לבנים שלו בבקשת הסליחה שנאמרת מקירות ליבם , זה היה מעמד מרגש במיוחד.

אם אלוקים רחום וסולח לבנים גם אנחנו חייבים לסלוח לחברים ולקרובים .

יהי רצון שלכל שנבקש לו יהי…אמן !

צפו בסרטון על סליחה:

http://www.aish.co.il/h/hh/hh-video/50712177.html


עלינו rotem