תאווה ארכיון

  • כהמשך למאמר הקודם בנושא “דת ” רציתי להעלות מס’ נקודות למחשבה: בסוף המאמר הזכרתי את נושא  הפיתויים שיש לבני האדם , לראש האנושי קימים מגוון רחב של פיתויים כגון :...

    חומר למחשבה

    כהמשך למאמר הקודם בנושא “דת ” רציתי להעלות מס’ נקודות למחשבה: בסוף המאמר הזכרתי את נושא  הפיתויים שיש לבני האדם , לראש האנושי קימים מגוון רחב של פיתויים כגון :...

    קרא עוד